Nic tak nie poprawi Twojego samopoczucia, jak wypoczynek na Drewnianym Tarasie.

Parametry konieczne do wykonania tarasu

          Przedstawiamy kilka informacji, które należy podać w korespondencji elektornicznej, lub telefonicznej w celu sporządzenia ostatecznej wyceny tarasów drewnianych:

  • Zdjęcia tarasu w trzech różnych ujęciach, z każdej strony tarasu (jeżeli jest to możliwe),
  • Wymiary wszystkich krawędzi tarasu,
  • Jeżeli istnieje płyta betonowa należy podać różnicę wysokości pomiędzy płaszczyzną płyty a progiem drzwi tarasowych,
  • Jeżeli brak jest płyty betonowej należy podać różnicę wysokości pomiędzy gruntem a progiem drzwi tarasowych,
  • Należy umiejscowić schody, określić ich wielkość i ilość,
  • Zasygnalizować wykonanie balustrad tarasu,
  • Podać lokalizację budowy tarasu.